Gürcistan Havacilik Üniversitesi

        Gürcistan, havacılık teknolojilerinin üretiminde ve havacılık alanında-teknik alanda kullanılmasında büyük bir deneyime sahiptir.

         Alexander Kartvelishvili, Giorgi BeriaShvili, Robert Kinosashvili, Nikoloz Metskhvarishvili, Alexander Nadiradze, Mikheil Grigorashvili… Bunlar, dünya havacılığının gelişiminde rol oynamış olan Gürcü havacıların kısa bir listesidir.

         Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından, Gürcistan da dâhil olmak üzere üye ülkelerin birçoğu, pilot ve havacılık uzmanı hazırlığı konusunda sorun yaşadı, çünkü havacılık kadrosunun yurtdışında eğitilmesi masraflıydı ve hala da masraflıdır. Dolayısıyla bu durum, 90’ların sonunda profesör Sergo Tepnadze’nin inisiyatifiyle yüksek havacılık okulunun kurulmasının nedeni olmuştur. Bu ulusal girişim, Gürcistan Hükümeti, Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Demur Leladze ve Gürcistan Teknik Üniversitesi Dekanı olan akademisyen Gocha Chogovadze tarafından desteklenmiştir. Bu etkinliklerin seyri şu şekildedir.

         1991 yılında, Gürcistan Teknik Üniversitesi makine bilimi ve makine mühendisliği fakültesinin uçak inşaatı bölümü, Birleşik Havacılık Tugayı’nın Tiflis üssü olarak oluşturuldu. Sergo Tepnadze yönetici olarak atandı.

         Bu şube aynı yıl içerisinde, iki uzmanlık alanının mezunlarını karşıladı: A/C uçak kullanımı; A/C ve motorların teknik kullanımı.

        1992 yılında havacılık eğitim-bilim enstitüsü, uçak inşaatı bölümüne dayanılarak oluşturuldu ve profesör Sergo Tepnadze müdürlüğe getirildi. Aynı yıl enstitü, havacılık alanındaki neredeyse tüm uzmanlıklar için mezunları kabul etti ve yurtdışında eğitim alan öğrencilerin transferini gerçekleştirdi. Savaş dönemlerinde, personelin savunma bakanlığı hava kuvvetleri için hazırlanması, ülkenin önceliği haline geldi. Gürcistan hükümeti, profesör Sergo Tepnadze’nin ve askeri hava kuvvetleri başkumandanı Albay Izani Tsertsvadze’nin girişimini destekledi ve 1997 yılında, savunma bakanlığı askeri hava kuvvetlerihavacılık fakültesi, Havacılık Enstitüsü’ne dayanılarak oluşturuldu. Bugün için, 300’den fazla pilot ve havacılık uzmanı, askeri hava kuvvetleri için hazırlanmaktadır.

        Havacılık Enstitüsü’nün tüm personeli, kuruluşunun hemen ardından, ülkemizin içinde bulunduğu çok zor koşullar içerisinde, Profesör Sergo Tepnadze’nin doğrudan idaresiyle, Gürcistan’daki modern havacılık eğitiminin güçlü kaynaklarına dayanan amaca yönelik ve hareketli bir çalışma içerisinde girmiştir. Modern eğitim altyapısı oluşturulmuştur.

        Bahsedilen askeri havacılık fakültesinin yanı sıra, uçuş ve mühendislik personelinin sürekli olarak niteliklerini geliştirdikleri havacılık eğitim merkezi oluşturulmuştur.

         Bahsedilen başarılar ve “Gül Devrimi”nin ardından

         ülkemizde yaşanan gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda, Gürcistan başbakanı birçok konuşmasında, havacılığın stratejik önemini ve pilotların ve havacılık uzmanlarının modern standartlara göre hazırlanmasının önemini kabul etmiştir. Gürcistan başbakanının doğrudan desteğiyle 2005 yılında, Gürcistan Teknik Üniversitesi Havacılık Enstitüsü’ne dayanılarak bağımsız Gürcistan Havacılık Üniversitesi kurulmuş, yüksek eğitim enstitülerinin onayını almış ve 2006/2007 yıllarındaki birleşik ulusal sınavların ardından, ilk mezunlarını çıkarmıştır.

         Bugün Üniversite’de yedi fakülte, sekiz bölüm ve diğer gerekli yapılar devam etmektedir. Üniversitenin, Kiev’deki ulusal sivil havacılık üniversitesiyle, Kharkov Havacılık Üniversitesi Saint Petersburg Sivil Havacılık Akademisi’yle ve havacılık endüstrisi devi “Boeing” ile sıkı ilişkileri vardır.Yabancı ülkelerden öğrencilerin davet edilmesine ilişkin anlaşmalar yapılmaktadır ve bu da üniversitenin prestijini ve gelecekteki beklentilerini bir kez daha  yükseltecektir.

2007 – Gürcistan Havacılık Üniversitesi
2005 – Tiflis Havacılık Üniversitesi
1992 – Gürcistan Teknik Üniversitesi Havacılık Enstitüsü
<1968 – Gürcistan Teknik Okulu Uçak İnşaatı Bölümü


Hava Taşımacılığı Uçak Kullanımı

        Fakülte, ATC uçuş harekât görevlilerini ve pilotları, hava taşımacılığı uçak kullanımı doğrultusunda hazırlamaktadır. Amatör pilot, ICAO dersi #236, hazırlık dönemi 6 ay. Toplam uçuş saati 50. Ticari havacılık lisans mezunu, ICAO dersi #236, hazırlık dönemi 4 yıl. Toplam uçuş saati 150. Yüksek profesyonel eğitime sahip ticari havacılık pilotu, ICAO dersi #232, hazırlık dönemi 2 yıl. Toplam uçuş saati 150.

gürcistan havacılık üniverstiesi